Інформація про спеціальності та освітні програми

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні машини і апарати». Термін навчання – 3 роки 10 місяців;
 • магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні машини і апарати». Термін навчання – 2 роки.

Окрім того, кафедра забезпечує виконання програми післядипломної освіти шляхом підготовки докторів і кандидатів наук через докторантуру й аспірантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Об’єкт діяльності випускника:
Підприємства в усіх галузях промисловості, комунального та сільського господарства з потужним парком електричних машин та апаратів, електроремонтні підприємства та підрозділи.

Вид діяльності випускника:
Технічна: обслуговування, монтаж, налагодження, випробування та експлуатація електричних машин і апаратів;
Проектно-конструкторська: проектування електричних машин і апаратів, техніко-економічне обґрунтування проектних рішень
Науково-дослідна: проведення наукових досліджень і розробка прогресивних технологій;
Педагогічна: викладання дисциплін професійно-орієнтованого спрямування;
Організаційна: організація виробничого процесу.

Первинні посади у сфері діяльності:

 • енергетики підприємств та структурних підрозділів;
 • інженери лабораторій;
 • інженери електричних станцій і підстанцій;
 • інженери-конструктори;
 • інженери-проектувальники;
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник з електромеханіки.

Система задач діяльності випускника:

 • вибір електромеханічного обладнання для заданих цілей;
 • вдосконалення й модернізація існуючих електричних машин і апаратів;
 • створення нових видів, типів і серій електричних машин і апаратів;
 • створення нових методів досліджень та випробувань, підвищення надійності та зниження вартості експлуатації електричних машин і апаратів;
 • організація виробництва та ремонту електричних машин і апаратів;
 • підвищення енергоефективності електричного обладнання.

Перелік спеціальних дисциплін:

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини (асинхронні, синхронні, постійного струму, рансформатори)
 • Електричні апарати
 • Електроніка та мікросхемотехніка
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Основи електроенергетики та електропостачання
 • Автоматизоване проектування електричних машин і апаратів
 • Спеціальні електричні машини
 • Надійність і діагностика електрообладнання
 • Електромагнітні розрахунки
 • Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв
 • Технологія виробництва електричних машин
 • Економічний аналіз в електроспоживанні

Корисні посилання:

 

Коментарі відсутні

Станьте першим, хто створить коментар.

Залишити коментар

Ви повинні увійти щоб мати можливість залишити коментар.

Календар подій

[eventlist]

Корисні посилання